Protocol d’actuació davant el Covid-19

A Zig Zag Rental estem compromesos a cumplir amb totes les normatives de seguretat sanitaria que se’ns han anat anunciant durant el període de confinament decretat. La nostra principal tasca és ajudar a totes les productores i tècnics en minimitzar al màxim qualsevol risc abans, durant i després de cada una de les nostres activitats.

El nostre servei principal de lloguer, de trasllat d’equips i assessorament s’amplien amb nous recursos de codificació i enviament de senyal mitjançant equips de streaming en entorns segurs, així com el trasllat d’equips a domicili i la disposició d’horaris extraordinaris fora dels habituals per a poder resoldre qualsevol emergencia.

De principi a fi, volem transmetre la nostra professionalitat per a la tranquilitat de tots aquells que confien en nosaltres.

Instal•lacions i equips

Els nostres espais d’activitat es mentindran cuidadosament desinfectats mitjançant l’ús de generadors d’ozó i desinfectants amb eficàcia bacteriana per a superfícies i àries segons la normativa TP2 del Ministeri de Sanitat. Tant pel públic en general com pel personal professional, ès farà ús de productes de contacte per superfícies i equips de pulverització, inmersió o neteja manual amb el producte diluït en aigua o en estat pur.

Els nostres equips seran desintectats de manera rutinaria abans i després de cada rodatge. Durant l’entrega i recepció dels equips, aquests mentindran el nostre segell de certificació sota el títol “material desinfectado”.

Treballadors, tècnics i públic en general

Es proporcionaran guants, masacreta i complements per línies asèptiques a tots els traballadors que integren l’empresa, així com aquells tècnics que durant la jornada prèvia de xequeig utilitzen els equips i al públic en general que accedeixi a les nostres instal•lacions.

Per conservar la distància mínima de seguretat, hem habilitat noves zones de xequeig que estaran delimitades i rotulades al terra per tal d’evitar l’afluència de personal. Els horaris de xequeig seran acordats previament amb els mateixos tècnics o amb la productora.

Tota persona, ja sigui del departament de càmera com de qualsevol altre departament (transportista, auxiliars de producció) en defecte el mateix client, que manipuli o faci ús dels nostres equips durant el període de lloguer hauran, en la mesura que es pugui, accedir a totes les pràctiques preventives que eviten el risc de contacte.